Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken: Aanmeldformulier

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Houd hier rekening mee wanneer u het lidmaatschap aanvraagt.
Per 1 november gaat een nieuw verenigingsjaar in en is er weer contributie verschuldigd.

Aanmeldformulier
Achternaam:*
Voorletters:*
Geslacht:
Voornaam:*
Adres:*
Huisnummer:*
Postcode:*
Woonplaats:*
E-mailadres:*
E-mailadres herhalen:*
Huistelefoon:*
Mobiel:*
Voorkeur Locatie
Gewenste oppervlakte
U kunt hier aangeven waarom u lid wilt worden en wat voor een tuin u zoekt en welke oppervlakte 50, 100, 150, 200m2.

  • Met dit scherm doet u een aanmelding bij Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken.
  • Na het verzenden van deze gegevens zullen leden van tuintuitgifte contact met u opnemen.
  • U ontvangt een mail dat uw aanmelding ontvangen is. Is dit niet het het geval dan kunt u kontakt opnemen met Tuinuitgifte