Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken

test> De concept nottulen en de data voorde ALV kunt u zien na inloggen.                  POORTCODE OPVRAGEN

Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken

De vereniging geeft tuinen uit op de locaties Berkhout en de Lijndraaier.

Alleen leden kunnen een tuin beheren.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden als het u wat lijkt om bij de Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken te gaan tuinieren. De aanmelding geschiedt digitaal door op het menu-item 'Aanmelding' te drukken. Daar vult U de gegevens in die voor ons van belang zijn. De leden van Tuinuitgifte nemen kontakt met u op om uw wensen te inventariseren. Daarna kunt u besluiten om lid te worden. Na betaling van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld wordt U ingeschreven als aspirant-lid dan wel wachtende op een tuin. Als u twee maanden nog niet betaald hebt wordt u automatisch van de aanmeldlijst gehaald. U kunt later weer een aanvraag doen.

De tuinen De grootte van de tuinen varieert tussen de 50m2 tot 200m2. Op een tuin mag maximaal 8% van het oppervlakte bestaan uit een huisje en of kas met een maximum van 16m2. Op de tuin kunt u groenten verbouwen of bloemen telen.

Kosten
Het lidmaatschap kost € 25 per jaar. De pacht voor de tuinen bedraagt voor Berkhout € 0.75, voor de lijndraaier €0.55 en Hofjestuin €1.95 Prijzen per m2. U betaalt een eenmalige borg van de jaarlijkse pachtprijs. Deze krijgt u terug als U de tuin opzegt.

Proeftuinieren
U tuiniert een jaar op proef (als aspirant-lid) waarna U van het bestuur toestemming krijgt om verder te blijven tuinieren.

Overname tuin
Bij overname van een tuin kan het zijn dat er bouwsels, een kasje of een huisje aanwezig is. De bouwcommissie bepaalt de waarde van deze opstal. Daar is geen discussie over mogelijk. U betaalt dit bedrag bij aanvaarding van de tuin en de penningmeester schuift dat bedrag door naar de vorige eigenaar.

Toegang tot het complex
U heeft ten allen tijden toegang tot het terrein d.m.v. een eigen sleutel.

Sanitair Op het terrein op Berkhout 2 bevindt zich een toilet waar u met een eigen sleutel in kan.

De Konkelboet De konkelboet is ons verenigingsgebouw op Berkhout en wordt gebruikt voor bijeenkomsten zoals de 'Nieuwjaarsborrel' en de 'Nieuwe leden borrel'. Vrijwilligers openen het gebouw op gezette tijden om samen met andere tuinders wat te kunnen praten en een drankje te nemen.

De winkel
Begin januari kunt U zaden, meststoffen en stokken bestellen die de vereniging voor U inkoopt.

_u
Op deze pagina kunt u de meeste informatie vinden met betrekking tot de vereniging. Kijk daarvoor in het kopje Informatie.

U kunt zich aanmelden als belangstellende voor een tuin. De taakgroep tuinuitgifte neemt dan contakt met u op. . Aanmelden als belangstellende.

Hieronder kunnen leden of belangstellenden een vraag voorleggen.

Algemene contactenTaakgroepen
Algemene info
Financiën Bouwcommissie
Leden administratie Watergroep
Voorzitter Elektragroep
Lijndraaier Aardappelen
Taakgroepen Drainage
Tuinbeheer Berkhout Tuinbeheer opzegging tuin Berkhout
Onderhoud Berkhout
Tuinbeheer Lijndraaier Compost
Ongedierte
Aanvraag formulier bouw
Naam:*
Email:*
U kunt hier uw vraag stellen.*
Veiligheidsvraag: In welke plaats tuiniert de vereniging  

*Verplicht in te vullen


Onze volkstuinvereniging is opgericht in 1960 en bestaat uit twee complexen. In de driehoek tussen de spoorlijnen van Hoorn naar Amsterdam en die naar Alkmaar ligt het complex Berkhouterweg met 170 tuinen en in het noordelijk gedeelte van Hoorn in een woonwijk, het complex Lijndraaier met 45 tuinen. De tuinen variëren in grootte tussen de 100 en 400 m².

Waar vroeger volkstuincomplexen mannenbolwerken waren is de populatie vandaag de dag zo divers als er mensen zijn. Dit geldt ook voor de manieren waarop er wordt getuinierd en inrichting van de tuinen.

"De Konkelboet" is ons clubhuis waar drankjes en versnaperingen verkrijgbaar zijn en ook meststoffen, kalk, bonenstokken etc. worden verkocht. Verder zijn er parkeerplaatsen, toiletten, waterleiding en elektra op het complex. Kruiwagens en groot gereedschap van de vereniging kunnen door de leden worden gebruikt.
Leden kunnen elk jaar een bestellijst inleveren voor zaden, pootaardappelen en andere tuinbenodigdheden en deze op vooraf bekendgemaakte data in maart ophalen in het clubhuis.
Er worden allerlei evenementen georganiseerd zoals het oogstfeest met tentoonstelling en kunstroute, snertfeest, nieuwjaarsborrel, de mooiste tuin verkiezing, lezingen en cursussen. Tijdens het oogstseizoen worden op de donderdagochtenden donaties van groenten bij de tuinen opgehaald die naar de voedselbank worden gebracht.

De algemene werkzaamheden op het complex worden verricht door taakgroepen, elk lid maakt deel uit van een taakgroep naar zijn of haar keuze en/of expertise. Zo is er bijvoorbeeld de groengroep voor het algemeen groen, de waterploeg voor reparaties en onderhoud van de waterleidingen, de padengroep, technisch onderhoudsploeg, ongedierte bestrijding, scholingsgroep voor cursussen en presentaties over tuinieren, bouwcommissie en nog een aantal taakgroepjes die er voor zorgen dat alles binnen de vereniging goed en gecoördineerd verloopt.
Alle leden hebben het huishoudelijk reglement ontvangen en via periodieke nieuwsbrieven en het jaarlijkse Groene Boek houdt het bestuur de leden op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging.

Op de volkstuin ontmoet je mensen die je normaal gesproken waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Er wordt tuinkennis uitgewisseld, plantjes geruild of gegeven, we drinken koffie en thee op elkaars tuinen of gewoon even kletsen over de heg. Loop op een zomerdag over het complex, je ziet mensen aan het schoffelen, op hun knieën tussen de gewassen rommelen, op een luie stoel onder een parasol een boek lezen en weer anderen met de fiets afgeladen met groenten en/of bloemen huiswaarts keren en bij het terras voor de Konkelboet nog even een praatje maken.
Het is soms hard werken en niet altijd lukt alles op de tuin maar dat weegt niet op tegen het plezier van het tuinieren, het buiten in beweging zijn het genieten van eigen geteelde groenten, fruit en bloemen.